Jo, jag undrar ...blankrad "Vi borde ha en broschyr"
Känns påståendet igen? Förr eller senare vill de flesta företag presentera sig i pappersform. Det känns tryggt. Seriöst. Kunderna tittar i broschyren och tycker att företaget verkar trovärdigt. Men vad är det egentligen trycksaken ska åstadkomma?
"Vi behöver något att lämna när vi är på kundbesök"
Du har kommit så långt att du ska på kundbesök. Du har presenterat företaget, och kunden har presentera sitt och det problem du ska lösa.
Kanske har du också beslutat om nästa steg: Är det ytterligare ett möte eller möjligen en offert? Fortsättning
address
Startsida
Om AVEO
Tjänster
Kunder
På gång
Jo, jag undrar
Kontakt
Hjälpredor
Här finns vi
Flag